Hankkeen julkinen kuvaus

Vähäjärven lomakodin uima-allasosaston korjaushanke

Lautsian alue kuuluu "Uusia asumisratkaisuja kyliin" hankkeeseen ja on lapsiperhemuuttovoittoinen kylä. Vallitsevaa on vahva yhteisöllisyyden henki mm. kylätapahtumien, talkoiden ja kesäteatteri- toiminnan muodoissa. Vähäjärven lomakodin ja kurssikeskuksen kanssa on yhteistyö tiivistynyt kokoontumis- ja juhlapaikkana. Lautsian kesäteatteri on siirtynyt 2022 aikana Vähäjärven Lomakodin rantaan ja kyläyhdistyksen jäsenet ovat kunnostaneet kiinteistön ympäristöön sijoittuvia luontopolkuja.

Alvettulan koulun tuki ry ja Alvettulan koulu, Hauhon kesäteatteri, Hauho Seura ry ja Hauhon yrittäjät toivovat Vähäjärven palveluiden kehittämistä lähiyhteisöjen tarpeisiin parantamalla harrastemahdollisuuksia alueella. Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton omistaman Vähäjärven lomakodin uima- allasosaston remontoiminen on äärimmäisen tärkeä hanke, koska palvelusta hyötyvät eniten lähialueen asukkaat ja esimerkiksi koulut. Kuntouttava urheilu ja lasten uinnin riemu mahdollistuisivat kyläläisten käytössä. Lomakoti haluaa toimia lähiasukkaiden ajanviettopaikkana enenevissä määrin. Tämä hanke tukee terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kannustaen lapsia ja nuoria liikkumaan, tarjoaa perheille hyvänolon virikkeitä yhdessäoloon sekä tukee kylässä asuvien ja lähiseudun muiden kylien seniorikuntoutusta. Uima-allasosaston korjaushankkeen avulla Lautsian ja sen lähiympäristön kyläläiset saavat käyttöönsä uimamahdollisuuden, Lippujen hinnoissa noudatetaan Hämeenlinnan kaupungin julkisten uimahallilippujen hintatasoa.